Company profile

Company SANDEN HOLDINGS CORPORATION
Address

Headquarter

20 Kotobuki-cho, Isesaki-shi, Gunma, Japan 372-8502 TEL +81-(0)XXX-XX-1211
●Google Map


Tokyo Headquarter

Akihabara Daibiru Building,

1-18-13 Soto Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-8583 TEL +81-(0)3-5209-3231
●Google Map

Established July 30, 1943
Capital 11,037 million yen
Number of employees 13,140 (consolidated)
Annual sales (consolidated) 287,609 million yen (For the Fiscal Year ended March 31, 2018)
Directors Representative Director & President

Representative Director & Executive Vice President
Representative Director & Executive Vice President
Director & Executive Vice President
Director & Senior Executive Corporate Officer
Director & Senior Executive Corporate Officer
Director (outside)
Director (outside)
Director (outside)

Kin-ei Kanda
Tsutomu Sakakibara
Katsuya Nishi
Mark Ulfig
Mitsunori Kodaka
Tsuguo Ito
Hideto Ozaki
Hideo Hohgi
Naonori Kimura
Audit & Supervisory
Board Members
Audit & Supervisory Board Member
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Shinji Ichikawa
Hiroshi Yomo
Ichiro Yumoto
Kazumichi Matsuki
Corporate Officers Senior Executive Corporate Officer
Executive Corporate Officer
Executive Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Tadashi Kondo
Takashi Kageyama
Masuya Mori
Shinji Maruyama
Hiroshi Takahashi
Takashi Shimomura
Yuri Tsuji
Hideyuki Kobayashi
Hiroki Terao
Toru Akima
Junya Takahashi