Company Profile

Company SANDEN HOLDINGS CORPORATION
Address

Headquarter

20 Kotobuki-cho, Isesaki-shi, Gunma, Japan 372-8502 TEL +81-(0)270-24-1211
●Google Map


Tokyo Headquarter

Akihabara Daibiru Building,

1-18-13 Soto Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-8583 TEL +81-(0)3-5209-3231
●Google Map

Established July 30, 1943
Capital 11,037 million yen
Number of employees 9,628 (consolidated)
Annual sales (consolidated) 273,934 million yen (For the Fiscal Year ended March 31, 2019)
Directors Representative Director & President

Representative Director & Executive Vice President
Director & Executive Vice President
Director & Executive Corporate Officer
Director & Executive Corporate Officer
Director & Corporate Officer
Director (outside)
Director (outside)
Director (outside)

Katsuya Nishi

Tsuguo Ito
Mark Ulfig
Hideyuki Kobayashi
Hiroshi Takahashi
Toru Akima
Hideto Ozaki
Naonori Kimura
Yuzo Ushiyama

Audit & Supervisory
Board Members
Audit & Supervisory Board Member
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Shinji Ichikawa
Hiroshi Yomo
Ichiro Yumoto
Kazumichi Matsuki
Corporate Officers Senior Executive Corporate Officer
Executive Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer

Tadashi Kondo
Takashi Shimomura
Hiroki Terao
Junya Takahashi
Toshiyuki Kikuchi

Yoshio Hashimoto