Company profile

Company SANDEN HOLDINGS CORPORATION
Address

Headquarter

20 Kotobuki-cho, Isesaki-shi, Gunma, Japan 372-8502 TEL +81-(0)270-24-1211
●Google Map


Tokyo Headquarter

Akihabara Daibiru Building,

1-18-13 Soto Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-8583 TEL +81-(0)3-5209-3231
●Google Map

Established July 30, 1943
Capital \11,037 million
Number of employees 13,226 (consolidated)
Annual sales (consolidated) \294,237 million (For the Fiscal Year ended March 31, 2016)
Directors Director & Chairman
Director & President
Director & Vice President
Director & Vice President
Director & Vice President
Senior Director
Senior Director
Senior Director
Director
Director
Director
Director (outside)
Director (outside)
Masayoshi Ushikubo
Kin-ei Kanda
Tsutomu Sakakibara
Mark Ulfig
Katsuya Nishi
Mitsunori Kodaka
Seiji Shimazaki
Ryuhei Ushikubo
Toshio Yokomuro
Shinji Maruyama
Nobuhiro Umemura
Hideto Ozaki
Hideo Hohgi
Audit & Supervisory
Board Members
Audit & Supervisory Board Member
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Mitsugi Takahashi
Hiroshi Yomo
Ichiro Yumoto
Kazumichi Matsuki
Officers Executive Corporate Officer
Senior Corporate Officer
Senior Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Takao Kaihatsu
Shinji Ichikawa
Tadashi Yoshida
Hiroshi Takahashi
Nobuzumi Fujii
Takashi Shimomura
Kenichi Yamamoto
Yoshihiro Saito
Tsuneki Fujikura
Shigeharu Nakamura
Masanori Kojima
Norio Kamikura
Akishi Kimura
Yuri Tsuji