Company profile

Company SANDEN HOLDINGS CORPORATION
Address

Headquarter

20 Kotobuki-cho, Isesaki-shi, Gunma, Japan 372-8502 TEL +81-(0)270-24-1211
●Google Map


Tokyo Headquarter

Akihabara Daibiru Building,

1-18-13 Soto Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-8583 TEL +81-(0)3-5209-3231
●Google Map

Established July 30, 1943
Capital \11,037 million
Number of employees 2,455 (non-consolidated) , 11,000 (consolidated)
Annual sales (consolidated) \294,237 million (For the Fiscal Year ended March 31, 2016)
Directors Director & Chairman
Director & Vice Chairman
Director & President
Director Executive Corporate Officer
Director Executive Corporate Officer
Director Executive Corporate Officer
Director Senior Corporate Officer
Director Senior Corporate Officer
Director (outside)
Director (outside)
Masayoshi Ushikubo
Yoshimasa Hayakawa
Kin-ei Kanda
Mitsugi Takahashi
Tsutomu Sakakibara
Mark Ulfig
Katsuya Nishi
Takao Kaihatsu
Hideto Ozaki
Hideo Hohgi
Officers Senior Corporate Officer
Senior Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Shinji Ichikawa
Robert Kheng
Hiroshi Takahashi
Tadashi Yoshida
Kenichi Yamamoto
Takashi Shimomura
Toshio Yokomuro
Yoshihiro Saito
Nobuzumi Fujii
Tsuneki Fujikura
Shinji Maruyama
Takashi Nogi
Auditors Corporate Auditor
Corporate Auditor(outside)
Corporate Auditor(outside)
Corporate Auditor(outside)
Takashi Oya
Takuji Tsuchikane
Yoshiaki Sugita
Kimihide Emae