Company profile

Company SANDEN HOLDINGS CORPORATION
Address

Headquarter

20 Kotobuki-cho, Isesaki-shi, Gunma, Japan 372-8502 TEL +81-(0)270-24-1211
●Google Map


Tokyo Headquarter

Akihabara Daibiru Building,

1-18-13 Soto Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-8583 TEL +81-(0)3-5209-3231
●Google Map

Established July 30, 1943
Capital 11,037 million yen
Number of employees 13,398 (consolidated)
Annual sales (consolidated) 282,061 million yen (For the Fiscal Year ended March 31, 2017)
Directors Director & Chairman
Director & President
Director & Executive Vice President
Director & Executive Vice President
Director & Executive Vice President
Executive Director
Senior Director
Director (outside)
Director (outside)
Director (outside)
Mitsugi Takahashi
Kin-ei Kanda
Tsutomu Sakakibara
Mark Ulfig
Katsuya Nishi
Mitsunori Kodaka
Ryuhei Ushikubo
Hideto Ozaki
Hideo Hohgi
Naonori Kimura
Audit & Supervisory
Board Members
Audit & Supervisory Board Member
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Audit & Supervisory Board Member(outside)
Shinji Ichikawa
Hiroshi Yomo
Ichiro Yumoto
Kazumichi Matsuki
Corporate Officers Executive Corporate Officer
Executive Corporate Officer
Senior Corporate Officer
Senior Corporate Officer
Senior Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Corporate Officer
Takao Kaihatsu
Tsuguo Ito
Tadashi Kondo
Akihiro Yamato
Takashi Kageyama
Shinji Maruyama
Nobuhiro Umemura
Hiroshi Takahashi
Takashi Shimomura
Kenichi Yamamoto
Shigeharu Nakamura
Norio Kamikura
Yuri Tsuji
Yoshihiro Tachikawa
Hideyuki Kobayashi